Samosprávy zápasia s nedostatkom financií

Júl 2009 / Prečítané 1752 krát
V uplynulých dňoch sme boli svedkami protestov primátorov slovenských miest proti kráteniu financií zo strany štátu v oblasti podielových daní.

V Bruseli o Pezinku

Júl 2009 / Prečítané 1925 krát
Kauza pezinskej skládky v Novej jame sa už dostala aj do pozornosti európskych inštitúcií.

Kultúrne leto v Pezinku

Júl 2009 / Prečítané 1953 krát
Cez letné mesiace sa už tradične v našom meste koná Kultúrne leto.

Informácie z Mestského zastupiteľstva

Júl 2009 / Prečítané 1729 krát
Mestskému zastupiteľstvu, ktoré zasadalo dňa 26. júna, bol predložený rozbor hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok...

Poslanci schválili záverečný účet

Júl 2009 / Prečítané 1761 krát
Na júnovom zasadnutí MsZ schválili poslanci predložený Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2008 a vyslovili súhlas s celoročným hospodárením Mesta Pezinok za rok 2008.

Parkovanie bude spoplatnené

Júl 2009 / Prečítané 1935 krát
V programe MsZ bola informácia o rokovaní so spoločnosťou K&B Parking Service, s. r. o. ohľadom pristúpenia k spoločnému podniku na riešenie parkovania v centre mesta.

Poslanecký deň

Júl 2009 / Prečítané 1978 krát
Ôsmy poslanecký deň v roku 2009 sa uskutoční v stredu 5. augusta od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Uzávierka cesty na Babu

Júl 2009 / Prečítané 1853 krát
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie oznámil, že vydal súhlas na uzávierku horského prechodu Baba v sobotu 25. júla 2009...

Slávnosť u susedov

Júl 2009 / Prečítané 1777 krát
V piatok 26. júna si v našom partnerskom meste Mosonma-gyaróvár pripomenuli sedemdesiate výročie zlúčenia do jedného celku, ktorý nesie aj dnešný názov.

Obchodná verejná súťaž

Júl 2009 / Prečítané 1858 krát
na predaj nehnuteľností – stavby s pozemkom nachádzajúcich sa Sládkovičovej ul. v Pezinku...

Výberové konanie

Júl 2009 / Prečítané 1849 krát
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s Materskou školou Orešie č. 3 v Pezinku

Definitívne skončil spor s TERRA 2000, a. s.

Júl 2009 / Prečítané 2288 krát
Dňa 29. 6. 2009 Najvyšší súd SR v právnej veci žalobcu: Terra 2000, a. s. proti žalovanému: Mestu Pezinok o náhradu škody v celkovej výške 2.396.405 eur...

Tábor mestskej polície

Júl 2009 / Prečítané 2139 krát
Mestská polícia Pezinok uskutočnila ďalší ročník detského športovo-náučného tábora v Zlatníckej doline.

Policajná akcia v Glejovke

Júl 2009 / Prečítané 3571 krát
Z dôvodu množiacich a opakujúcich sa sťažností občanov vykonala Mestská polícia Pezinok 10. júla v dopoludňajších hodinách v lokalite Glejovka policajnú akciu...

Voľby do BSK

Júl 2009 / Prečítané 2019 krát
V tomto roku pristúpime ešte k volebným urnám, aby sme si zvolili poslancov a predsedu BSK.

Súd bude v Pezinku

Júl 2009 / Prečítané 1842 krát
Niekoľko mesiacov sa medzi politikmi zvádzal boj o opodstatnenosť a zachovanie Špeciálneho súdu, ktorého vedenie od svojho vzniku sídli v našom meste.

Sociálna poisťovňa otvorila pracovisko v Pezinku

Júl 2009 / Prečítané 2922 krát
V stredu 1.júla otvorila Sociálna poisťovňa nové pracovisko v Pezinku v budove na Radničnom nám. 9.

Dobrovoľní darcovia krvi si zaslúžia náš obdiv

Júl 2009 / Prečítané 2315 krát
V stredu 8. júla organizoval MsSČK v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava a Pezinským KC odber krvi od dobrovoľných darcov.

Prečo nie je otvorená brána?

Júl 2009 / Prečítané 2019 krát
Bola som na prechádzke s deťmi s kočíkom pre dvojičky a chcela som sa ísť pozrieť do Zámockého parku...

Stretávka po 50 rokoch

Júl 2009 / Prečítané 2870 krát
V sobotu 20. júna sa zišlo 26 spolužiačok 8. triedy Osemročnej strednej školy v Pezinku po 50 rokoch.

Tešia sa novým chodníkom

Júl 2009 / Prečítané 1851 krát
Obyvatelia sídliska Za hradbami ďakujú za rekonštrukciu verejných komunikácií, ktoré boli vo veľmi zlom stave.

Vyradia aj neexistujúce vozidlo

Júl 2009 / Prečítané 1885 krát
Držiteľ alebo vlastník vozidla môže v prechodnom období od 4. 2. do 31. 10. 2009 vyradiť ...

Nadácia REVIA ďakuje

Júl 2009 / Prečítané 2144 krát
Darovanie dvoch percent z daní je jeden z najjednoduchších spôsobov, ako prispieť na dobrú vec.

Krajská súťaž hasičov

Júl 2009 / Prečítané 1822 krát
Prvú júlovú sobotu sa uskutočnilo na Hasičskom ihrisku v Pezinku Krajské kolo v požiarnickom športe.

Oprava

Júl 2009 / Prečítané 1789 krát
V minulom čísle v článku Hasičská výstava v Schaubmarovom mlyne ...

Aj po roku aktuálne

Júl 2009 / Prečítané 1849 krát
Vlani v júli na pezinskom Radničnom námestí aktivisti občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta ...

Ak bude rešpektovaný rozsudok súdu, nemožno pokračovať v povoľovaní pezinskej skládky

Júl 2009 / Prečítané 1885 krát
Pezinčanom bol 15. júla doručený rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorým boli zrušené povolenia Pezinskej skládky pre nezákonnosť a vec bola vrátená na nové konanie.

Digitálna TV aj v Pezinku

Júl 2009 / Prečítané 1840 krát
Spoločnosť UPC v pondelok 13. júla sprístupnila digitálnu káblovú televíziu – UPC Digital – v ďalších dvoch mestách...

Výročia

Júl 2009 / Prečítané 1825 krát
jun, júl

Stručne

Júl 2009 / Prečítané 1851 krát
František Noskovič , Milan Ružek

Poďakovanie

Júl 2009 / Prečítané 1851 krát
Ďakujeme všetkým organizátorom z Klubu dôchodcov v Grinave, ktorí pre nás pripravili 24. júna krásny program...

Pripomenul si 50 rokov kňazstva

Júl 2009 / Prečítané 2317 krát
Na sviatok vierozvestov sv. Cyrila a Metoda si v Pezinku na Cajle pripomenul 50 rokov kňazstva saleziánsky kňaz...

Spomienky na „zlaté“ časy

Júl 2009 / Prečítané 2815 krát
I tak by sa dali nazvať spomienkové oslavy 670. výročia prvej písomnej zmienky o pezinskom zlatom baníctve...

Cyklovíkend v Mladej Boleslavi

Júl 2009 / Prečítané 1841 krát
Partnerské mesto Mladá Boleslav zorganizovalo v dňoch 11.– 14. 6. 2009 medzinárodnú cyklistickú akciu pod názvom EUROCYKLOVÍKEND.

Fyzulnačka 2009

Júl 2009 / Prečítané 1852 krát
sobotu 29. augusta bude pezinské Radničné námestie opäť patriť kulinárskym lahôdkam.

Nový ročník Akadémie tretieho veku

Júl 2009 / Prečítané 2562 krát
Akadémia tretieho veku (ATV) má za sebou už dva roky činnosti a prvých 68 absolventov.

Vyšetrovanie zastavené – skutok sa nestal

Júl 2009 / Prečítané 1942 krát
Už vo februári tohto roka na tlačovej konferencii v Bratislave oznámil primátor Mgr. Oliver Solga, že má informácie o chystanej diskreditačnej kampani jeho osoby.

Vybrali stovku najlepších slovenských vín

Júl 2009 / Prečítané 1966 krát
Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku organizuje každý rok výberovú súťaž, ktorej cieľom je vybrať 100 najlepších slovenských vín.

Macedónci na stáži na Slovensku

Júl 2009 / Prečítané 1806 krát
V rámci projektu RELLMAS – sa v dňoch 8.-12. júna uskutočnila na Slovensku pracovná stáž pre vybraných 12 zástupcov...

Nové cestovné poriadky Slovak Lines

Júl 2009 / Prečítané 2066 krát
Od 1. júla 2009 sú v platnosti nové cestovné poriadky dopravcu Slovak Lines, a. s. na pravidelných prímestských autobusových linkách.

Podujatia v Areáli zdravia Rozálka

Júl 2009 / Prečítané 3874 krát
V sobotu 1. augusta usporiadajú v Areáli zdravia Rozálka 1. ročník medzinárodnej Western show v Pezinku.

Mladí policajti posilnili hliadky

Júl 2009 / Prečítané 1949 krát
Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku sa podarilo nadviazať úzku spoluprácu s miestnym Obvodným oddelením PZ.

Heveriáda v Teleráne

Júl 2009 / Prečítané 2321 krát
Pätnásteho júla TV Markíza v relácii Teleráno odvysielala tri živé vstupy z podujatia v Pezinku.

Predchádzajme požiarom

Júl 2009 / Prečítané 1844 krát
Pre hasičov patrí teplé a suché obdobie spracovania a skladovania obilnín a objemových krmív k najrizikovejším, čo sa týka vzniku požiarov.

Spomíname

Júl 2009 / Prečítané 2510 krát
na naších najbližších

Poďakovanie

Júl 2009 / Prečítané 1957 krát
za poslednú rozlúčku

Spoločenská kronika

Júl 2009 / Prečítané 3187 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, navždy nás opustili, naši jubilanti

Cajlania majú nového richtára

Júl 2009 / Prečítané 1873 krát
Každý rok si volia richtára. Ide len o recesiu, ich richtár nemá svoj úrad ani samosprávne kompetencie.

Najstaršia občianka oslavovala narodeniny

Júl 2009 / Prečítané 1982 krát
Vo štvrtok 9. júla oslávila najstaršia občianka Pezinka Pavlína Kovačovská rod. Benčuríková, svoje 99. narodeniny.

Voľné pracovné miesto

Júl 2009 / Prečítané 1968 krát
na referenta Správy majetku

Žiaci ZUŠ E. Suchoňa úspešne reprezentovali na súťažiach

Júl 2009 / Prečítané 2241 krát
V posledných mesiacoch uplynulého školského roka sa opäť niekoľkí z najlepších žiakov ZUŠ E. Suchoňa zúčastnili interpretačných súťaží základných umeleckých škôl.

Hrob Richarda Rétiho znovuobjavený vo Viedni

Júl 2009 / Prečítané 4623 krát
Hoci je život pezinského rodáka a šachového veľmajstra Richarda Rétiho dostatočne známy a jeho profesionálne pôsobenie dobre zmapované,...

Cena pre režiséra P. Lančariča

Júl 2009 / Prečítané 1817 krát
Režisér Patrik Lančarič získal za film Rozhovor s nepriateľom ...

Kúpanie v Pezinku

Júl 2009 / Prečítané 2459 krát


Verejná zeleň v roku 2008

Júl 2009 / Prečítané 1975 krát
Pezinok – mesto priateľské k životnému prostrediu

Minifutbalový turnaj vyhral bratislavský M. K. M

Júl 2009 / Prečítané 2178 krát
V sobotu 27. júna sa uskutočnil na ihrisku Baníka Pezinok 14. ročník populárneho turnaja v minifutbale NOVÝ ŽIVOT CUP...

Baba opäť dejiskom vrcholného podujatia

Júl 2009 / Prečítané 1837 krát
Pezinská Baba sa stala cez tretí júlový víkend dejiskom Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu.

Medaily z vrcholných súťaží

Júl 2009 / Prečítané 1786 krát
Pretekár Stolnotenisového klubu Adam Brat znovu potvrdil svoje kvality.

Tenisový turnaj JOŽKO´S CUP 2009

Júl 2009 / Prečítané 1774 krát
VTC Pezinok usporiada v dňoch 8. a 9. augusta 12. ročník amatérskeho tenisového turnaja JOŽKO´S CUP 2009.

Časovka na Zošku

Júl 2009 / Prečítané 1710 krát
Amatérsky športový klub Pezinok usporiada v nedeľu 26. júla cestnú cyklistickú časovku do vrchu na trase Modra Harmónia – Zochova chata – Hvezdáreň.

Letný tenisový KEMP 2009

Júl 2009 / Prečítané 1918 krát
VTC Pezinok organizuje denný tenisový kemp pre deti od 6 rokov

Na festival prídu kapely zo Slovenska a Čiech

Júl 2009 / Prečítané 2147 krát
Dychovky v preši 2009

PezinRock 2009

Júl 2009 / Prečítané 1801 krát
V sobotu 5. septembra sa v pezinskom Amfiteátri uskutoční 2. ročník hudobno – športového festivalu pezinRock.

Raperi proti skládke

Júl 2009 / Prečítané 2113 krát
Proti neprávostiam sa nemusí protestovať iba demonštráciami a petíciami, ale aj hudbou.

Kinečko pod hviezdami

Júl 2009 / Prečítané 2276 krát
Obľubu mnohých priaznivcov v našom meste našlo netradičné podujatie s názvom Kinečko pod hviezdami.

Svetové sklo na hrade

Júl 2009 / Prečítané 1710 krát
Na hrade Červený Kameň si môžete do 27. augusta pozrieť unikátnu výstavu Tavená sklenená plastika ...

Pomôžte zdokumentovať pezinské Vinobrania

Júl 2009 / Prečítané 1753 krát
Vážení občania, obraciame sa na vás s prosbou o darovanie alebo zapožičanie fotografií, pohľadníc, propagačných materiálov ...

Boli to Svätojurčania

Júl 2009 / Prečítané 1828 krát
oprava minulého čísla

Kultúrne leto 2009

Júl 2009 / Prečítané 1763 krát
program na august

Prírodné kino - amfiteáter

Júl 2009 / Prečítané 2340 krát
august 2009

CVČ - Epicentrum

Júl 2009 / Prečítané 1826 krát
august 2009

Mestské múzeum

Júl 2009 / Prečítané 1701 krát
august 2009

Pocta J. Dubuffetovi v Schaubmarovom mlyne

Júl 2009 / Prečítané 1880 krát
V nedeľu 5. júla bola v Galérii insitného umenia v Schabmarovom mlyne otvorená výstava Skromná pocta Jeanovi Dubuffetovi.