ARCHÍV
staršie čísla časopisu PEZINČAN si nájdete v rolovacej ponuke

Sídlo
Redakcia časopisu mesta Pezinok sídli na II. poschodí č.dv.317 a 318 v Dome kultúry Holubyho 42, telef. 641 34 35.

Profil

Časopis Pezinčan je mesačník, vychádza v náklade 10 000 Sk, v rozsahu 16-24 strán, z toho cca 1/3 tvorí inzercia. Časopis je prostriedkom šírenia aktuálnych informácií o meste najmä medzi obyvateľmi, obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste, ale i ostatných inštitúcií, ponúka programy kultúrnych, športových, spoločenských a iných zariadení v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Je tiež kronikou udalostí v meste.

 

Šéfredaktor
Je zamestnancom Mesta Pezinok. Zodpovedá za obsah časopisu a jeho ekonomiku. Vedie redakčnú radu. Od 1.marca 1999 je šéfredaktorom Pezinčana Milan Oravec.
1

Ďalšie číslo vyjde 23.02.2007

 

Counter

STIAHNITE SI
komplet celé číslo


pezincan@msupezinok.sk